Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
2021-07-30 06:06:28
3
7055--45
2223b8fc067ee46d4644413c3e700b5b
Tillbaka

Människor med funktionsnedsättning har mycket sämre hälsa

Det är tio gånger vanligare med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen
Det är tio gånger vanligare med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Det visar uppgifter i en rapport som idag på uppdrag av regeringen presenteras av Statens folkhälsoinstitut. Nästan var femte person (19 procent) med funktionsnedsättning uppger att de har dålig hälsa medan siffran för övriga befolkningen är 2 procent. Det är också en betydligt mindre andel av dem med funktionsnedsättning som skattar sin hälsa som bra eller mycket bra.

En stor del av samhällets samlade ohälsa finns bland människor med funktionsnedsättning. Omkring 1,5 miljoner människor, eller mer än en femtedel av den svenska befolkningen i åldern 16–84 år, har en nedsatt funktion. En jämförelse med en mätning som gjordes 2008 visar att hälsan för gruppen med funktionsnedsättning har förbättrats marginellt. Regeringen har därför gett Folkhälsoinstitutet i uppdrag att fram till 2016 göra årliga mätningar av hälsoläget för personer med funktionsnedsättning.

Ekonomiska villkor

Personer med funktionsnedsättning är oftare låginkomsttagare jämfört med dem utan funktionsnedsättning. 
Fler har erfarenhet i ekonomisk kris – 25 procent jämfört med 12 procent för övriga befolkningen  
Fler bland dem med funktionsnedsättning saknar kontantmarginal - 32 procent jämfört med 17,5 procent i den övriga befolkningen. 
Betydligt färre har ett förvärvsarbete jämfört med övrig befolkning 57 procent jämfört med 75 procent av övriga befolkningen. 
Bland dem med förvärvsarbete är det fler med funktionsnedsättning som är oroliga för att förlora arbetet inom det närmaste året.

Levnadsvanor
Andelen rökare är större bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övrig befolkning – 17 procent mot 11 procent.
Stillasittande fritid är dubbelt så vanligt bland både män och kvinnor med funktionsnedsättning. 
En högre andel personer med funktions¬nedsättning har fetma jämfört med personer utan funktionsnedsättning - 18 procent mot 11,5 procent
– Samhället behöver göra ett antal insatser för att förbättra hälsoläget för personer med funktionsnedsättning, säger Sarah Wamala, generaldirektör för Statens Folkhälsoinstitutet. Sysselsättning är en nyckelfråga och goda exempel bör spridas. Det handlar också om hälsofrämjande insatser för det stora antalet personer med funktionsnedsättning och om ett allmänt bättre bemötande från samhället.

 

Kommentarer


Inga kommentarer.